Енергийна независимост и национална сигурност

 

Живко Бончев е новият управител на Рудник „Трояново - Север”

Публикувано на 03.10.2018

С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от протокол № 19 от 28. 09. 2018г. т. 3.4. Живко Бончев Желев е назначен за управител на Рудник „Трояново – Север“.

Той е роден  на 16 октомври 1970 година. Завършва Висшето военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ София по специалността  „Инженер оператор в транспорта “, следват бакалавърска квалификация “Инженер по транспорта“ и  магистърска квалификация по технология и управление на транспорта.

Над 23 години от трудовата  биография на Живко Бончев Желев са свързани с „Мини Марица – изток“ ЕАД. Постъпва в Рудник “Трояново – Север“, където заема различни позиции в йерархията на жп транспорта. Над шест години работи в Управлението на акционерното дружество, като почти през целия период е ръководител на отдел „Ж. П. транспорт“ до назначаването му за управител на Рудник „Трояново – Север“.

Занимава се активно с обществена дейност.

Назначението влиза в сила след вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.