Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ръководството на „Мини Марица -изток“ се споразумя със синдикатите

Публикувано на 13.07.2011

Заплатите в „Мини Марица Изток“ ще се увеличат пропорционално на подобрената производителност на труда и оптимизиране на разходите на дружеството. Затова се споразумяха ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД и синдикатите към компанията. Страните поеха ангажимент през 2011 г. относителния дял на персоналните разходи, спрямо приходите да се запази, какъвто е бил през предходните години.

До края на този месец ще бъдат анализирани щатните разписания в дружеството, след което ще бъдат извършени всички възможни вътрешни преназначения и преквалификация на наличния персонал. Нови назначения ще бъдат извършвани само при невъзможност за обезпечаване на работните места, съобразно изискванията по технически и безопасни условия на труд.

Ръководството на „Мини Марица Изток“ ще продължи да полага усилия за оптимизиране на разходите и завишаване на приходите с цел осигуряване на средства за изпълнение на ремонтните, инвестиционните и социалните програми и модернизация за тази и следващите години. Ремонтните дейности в клоновете да се ръководят методически от Дирекция „Техническа” в управлението на дружеството, записаха още в протокола преговарящите страни.

С така постигнатото споразумение се преустановяват всички действия по Закона за уреждане на колективните трудови спорове.