Енергийна независимост и национална сигурност

 

Добивът на въглища продължава с добър темп

Публикувано на 07.12.2010

106% е изпълнението на плана за добив на въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД през месец ноември. Миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 2 753 991 тона въглища за задоволяване потребностите на термичните централи в комплекса. Сравнено с данните от същия период на миналата година, добивът е с 96 051 тона повече.

За единайсетте месеца на тази година са добити 23 747 882 тона въглища. Изпълнението е с 1 867 215 тона повече от отчетеното за предходната година.

От началото на 2010 година, в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД, са изкопани, транспортирани и насипани 69 26 450  куб. метра земна маса.