Енергийна независимост и национална сигурност

 

Мини Марица Изток от началото, преди 55 години, до днес

Публикувано на 18.10.2007

От 1 януари до 17 октомври 2007 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е изпълнило бизнес плана по добив на 111%. За периода са добити 18 151 200 тона въглища. За същия период на 2006 г. са добити 16 259 925 тона въглища, т.е сме увеличили добива с 1 891 275 т.

От 1 януари до 17 октомври 2007 г. в дружеството са разкрити, транспортирани и насипани 72 979 035 куб. м разкривка, което е 101% изпълнение на бизнес плана по разкривка. За същия период на миналата година са разкрити, транспортирани и насипани 63 239 720 куб.м разкривка, т.е. сме увеличили разкривката с 9 739 315 куб. м.

От началото на производството преди 55 години до 17 октомври 2007 г. са разкрити, транспортирани и насипани 3 732 026 118 куб. м разкривка и са добити 869 239 565 тона въглища