Енергийна независимост и национална сигурност

 

Поздравително писмо от EURACOAL

Публикувано на 15.01.2007

EURACOAL

Европейска асоциация за въглища и лигнитни въглища


„Мини Марица изток” ЕАД
г-н Ив. Марков
Изпълнителен директор
ул. „Св. Кирил и Методий” № 13
6260 Раднево, България

TD200612

28.12.2006 г.


Уважаеми г-н Марков,

1 януари 2007 г. е и ще остане важна дата. Това не е първият път, когато Европейският съюз претърпява процес на разширяване и приема нови страни членки. Но за Вашата страна това определено представлява историческа промяна. За кратък период от време България премина от една политическа и икономическа система към съвсем различна система. Това е удивително предизвикателство.

Една от целите на Споразумението за Европейската Общност за Въглища и Стомана, подписано през 1951 г., беше с общи усилия да реорганизира и развие въглищната и стоманената индустрия във Франция и Германия и да забрави споровете между тези страни. Това споразумение успя да доведе до мир и благоденствие. Днес Европейският съюз прерасна в общност от 27 страни членки.

Въглищата, които са несъмнено главният източник на енергия в Европа, винаги са били катализатор за историческите промени. С разширяването на Европейския съюз през 2004 г. и още повече с присъединяването на България и Румъния тази енергия е придобила нова, значителна тежест в осигуряването на Европа с енергия. Затова EURACOAL се гордее с това, че е „въглищният съюз” в рамките на Европейския съюз.

Уважаеми г-н Марков, президентът и членовете на EURACOAL поздравяват България за решението й да се присъедини към Европейския съюз и много искрено посрещаме страната Ви и по-специално на „Мини Марица изток” ЕАД с добре дошли.


С уважение,
(п)
Д-р Торстен Диркс
Генерален секретар