Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от Марица-Изток добиха над 10 000 000 тона въглища от началото на годината

Публикувано на 28.07.2006

На 18 юли миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество добиха 10 000 000 тона въглища. Спрямо същият период на миналата година са добити в повече близо половин милион тона въглища.

Към 25 юли са изкопани, транспортирани и насипани 43 120 000 кубични метра земна маса, което е с над 8 милиона кубични метра повече, спрямо миналата година.

В график се изпълняват технологичните преустройства и ремонтите на минното оборудване.

Допълнителна информация:

За 2006 година производствената програма за добив е 20,7 милиона тона въглища и 73,410 млн. кубични метра откривка.