Енергийна независимост и национална сигурност

 

6 млн. лева в екология влага „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 25.03.2008

Най-големите открити мини в България получиха 3 Сертификата ISO за постигнати високи стандарти и качество

Около 6 млн. лева в екологични проекти ще инвестира през 2008 година „Мини Марица-изток” ЕАД. Основните дейности, свързани с възстановяване на плодородните функции на земите, са събиране на хумус пред фронтовете на рудниците и насипищата и рекултивация на почвите.

380 хил. лева от екологичната програма на дружеството са за рекултивационните мероприятия на 200 дка за селскостопанско ползване на насипище „Могилата”. Теренът е част от рудник „Трояново-север”.

През 2008 година ще започне и техническа рекултивация на 600 дка от насипище „Медникарово”, което е част от  рудник „Трояново-3”. Половината от земите – 300 дка, са предназначени за селскостопанско ползване. Инвестицията в тяхното възстановяване е на стойност 662 хил. лева. Останалите 300 дка, предвидени за възстановяване, са предвидени за горско ползване. Инвестицията в тяхната рекултивация е 371 хил. лева. Процедурата по избор на изпълнител за тези дейности за 2008 година е вече в ход.

Още 4,5 млн. лева „Мини Марица-изток” ЕАД ще вложи в събирането на 1,060 млн. куб. м хумус пред фронтовете на минните работи. Възстановяването на нарушените терени в „Мини Марица-изток” ЕАД се извършва на два етапа. Първият етап включва техническа рекултивация, при която се подравнява и оформя теренът за окончателния му вид. Вторият етап цели биологичното възстановяване на почвата и обхваща комплекс от агротехнически, технологични и мелиоративни мероприятия за възобновяване продуктивността и плодородието на земите.

„Мини Марица-изток” ЕАД извърши мащабни дейности по рекултивация на почвата и възстановяване на терените и през 2007 година. Пред фронтовете на рудниците и насипищата са събрани около 857 089 куб. м хумус на стойност 3 581 590 лева. Събраният хумус се използва за последваща техническа рекултивация на терените след минната дейност.

През миналата година бе даден старт на възстановителните работи на 400 дка земи от насипище „Могилата” в рудник „Трояново-север”. Площите са предназначени за селскостопанско ползване. До 15 март 2008 година от тях вече са рекултивирани близо 200 дка, а инвестицията в тях е на стойност 315 хил.  лева.