Енергийна независимост и национална сигурност

 

Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ 110kV, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 09.02.2021

Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ 110kV. След реконструкцията, той достигна дължина от почти 32 километра, което го прави най-дългия електропровод в комплекса. Това е вторият електропровод предвиден за изместване през 2020г., собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД. По-рано през годината беше направена промяна трасето на електропровод „Венера“ 110kV,стоящ пред фронта на развитие на рудник „Трояново-север“.

Новото трасе на електропровод „Знаменосец“ 110kV се изгради паралелно с трасето на електропровод „Овчарица 220 kV, собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Части от двата електропровода се намираха непосредствено пред фронта на работа на рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“. Новопостроените трасетата  заобикалят от изток село Полски Градец, което ще спомогне да се освободи пространство за развитие на двата рудника.

Електропровод 110kV „Знаменосец“ е с важно значение за сигурността и целостта на енергийния пръстен, захранващ комплекса. Чрез него от подстанция ТЕЦ „Марица Изток 2“ се захранват подстанции „Изгрев“ на ТЕЦ „Марица изток 2“, „Боруй“ на „Трояново-1“ и едностранно рудник „Трояново-3“, чрез подстанция „10“.

Реконструкцията на електропровода включва изправянето на общо 39 нови стълба, от които 31 носещи и 8 опъвателни. Дължина на новоизграденото трасе е 9,832 км. Удължено е и мълниезащитното въже с вградени оптични влакна, тип OPGW, част от електронна съобщителна мрежа на „Мини Марица-изток” ЕАД. Със строежа на новия участък на трасето се демонтира пречещата част на електропровода пред двата рудника.

Изграден е отобщо 76 желязорешетъчни стълбове, 49 от които носещи и 27  опъвателни. Проводникът е тип АСО400mm², а мълниезащитното въже с вградени оптични влакна (тип OPGW).

Инвестицията позволява със завършването на реконструкцията да се осъществи осигуряване на терен за по-нататъшното развитие на минните работи.