Енергийна независимост и национална сигурност

 

Учебният център при Мини Марица-изток - домакин на семинар за квалификацията на енергетиците

Публикувано на 07.11.2006

На 2 и 3 ноември се проведе втората част на семинара “Квалификацията на енергетиците – с поглед в бъдещето”.

Семинарът се организира от Центъра за професионална квалификация по енергопроизводство към “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД със съорганизатор учебния център към „Мини Марица-изток „ ЕАД.

Участваха експерти по квалификация от Учебно-тренировъчния център към “АЕЦ Козлодуй”, Експлоатационна компания “Марица изток 3”, “ТЕЦ Бобов дол”, “Топлофикация Русе”, “ТЕЦ Варна”, “Брикел”, “ТЕЦ Марица 3”, “Юкономикс”.

Л.Попова от ГОПА-немско дружество за организация и провеждане на обучения запозна участниците с проекта на стратегията за обучение на възрастни в контекста на Европейските документи за “Учене през целия живот “.

Участниците разгледаха “ТЕЦ Марица изток 2”, която в края на октомври отпразнува 40-годишния юбилей от пускането в експлоатация на първия й блок. Посетиха и багер RS 4000 в Рудник “Трояново –1” - един от четирите багера от този клас в света.

Интерес предизвикаха презентациите на участниците от АЕЦ, посветени на системата за осигуряване и управление на качеството при обучение на персонала и надеждността на човешкия фактор в системата “човек-машина “ / инженерно- психологически анализ /.

Първата част се проведе през юни на територията на “АЕЦ Козлодуй” с активното участие на Учебно-тренировъчния център към АЕЦ. Участваха представители от учебните центрове на Мини “Марица изток “, НЕК-ЕАД, специалисти по квалификация на персонала от Експлоатационна компания “Марица-изток 3”, Центърът за знания към “Юкономикс”. Представени бяха системите за квалификация на персонала в съответните предприятия. Участниците разгледаха тренажорите и учебната база на УТЦ-АЕЦ , а така също и атомната централа.