Енергийна независимост и национална сигурност

 

Официално пускане в експлоатация на нов претоварен пункт

Публикувано на 20.08.2015

Първият етап от мащабното преустройство на въглеизвоза в участък „Добив” на рудник „Трояново-1”, планирано за тази година, приключи успешно. Официалното пускане в експлоатация на новия претоварен пункт бе част от програмата по отбелязване на Деня на миньора – 18 август.

За кратката церемония бяха поканени представители на фирми, съвместно с които миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изградиха през последните шест месеца изцяло нов претоварач Bs 2000 №112 и цялостната съпътстваща инфраструктура към него – 3 окомплектовани ВГТЛ, преустройства по елчастта, земни работи по всички трасета и пътища, изграждане на площадки и отводнителни канали. С цялостното преустройство се скъсяват 1500 метра разстояние за товарене на въглища, по-бърз влакооборот, своевременното отстраняване на аварии и значително се подобряват условията на труд на работещите. Мениджърският екип в лицето на Андон Андонов - изпълнителен директор, Николай Диков - член на Съвета на директорите, Димитър Чолаков - зам.-изпълнителен директор изразиха своята благодарност към фирмите и колективите от рудник „Трояново-1” и „Трояново-север”, които стоически издържаха на тежката работа при условия на изключително високи температури, кратките срокове и неритмичните разплащания, за да бъде пусната в експлоатация най-новата придобивка на „Мини Марица-изток” ЕАД. Очакванията на всички присъстващи бяха, че вторият етап от мащабното преустройство също ще бъде завършено до края на годината, както е планирано.

Специални благодарности бяха отправени към инж. Димо Киров, който е доайен в областта на механооборудването в дружеството, разработващо най-голямото находище на лигнитни въглища в страната. Негова е основната заслуга за редица изобретения през годините, които осигуряват модернизация на тежкото минно оборудване в дружеството. От своя страна инж. Киров пожела на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД да стъпва крачка след крачка по трудния път и в скоро време да се поздравят взаимно с изграждането на нов български багер.

Официалната част приключи със счупването на бутилка шампанско, с което Изпълнителният директор пожела безаварийна работа на новия пункт. 

Като част от цялостното преустройство на въглеизвоза в участък „Добив” на рудник „Трояново-1” в края на април, месец след наводненията, беше открит подновеният жп пост „Добив” в рудник „Трояново-север". Важен детайл е оборудването му с осигурителна инсталация с възможност за задаване на влакови и маневрени маршрути, както и с автоматизиране на процесите на движение на влаковете и разпределението им към претоварачи Bs-112 и Bs-111. Настоящата гара „Добив” ще отпадне от експлоатация, като всички ненужни коловози се демонтират.

Крайната цел е осигуряване на надеждни и ритмични доставки на най-големия ни консуматор на въглища - ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД.