Енергийна независимост и национална сигурност

 

Влезе в действие правилник за работа със сигнали за корупция

Публикувано на 28.03.2016

В изпълнение на Заповед на Министъра на енергетиката Теменужка Петкова за „Секторен антикорупционен план в енергетиката“ влезе в действие Правилник за работата със сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива в „Мини Марица-изток“ ЕАД“.

От началото на март всеки гражданин може да сигнализира за корупция като Ръководството на дружеството гарантира запазването на анонимността на подателя на сигнала.

Писмени сигнали за корупция могат да бъдат подадени чрез четирите пощенски кутии, поставени на територията на управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД и в административните сгради на трите рудника. Възможно е да се подават и по електронен път на интернет страницата на дружеството http://www.marica-iztok.com/ или на горещата телефонна линия  на телефон 0417|8-33-22 (телефонен секретар).

Редът и начинът на получаване, регистриране и разглеждане на сигналите е регламентиран и предвижда посочване на име, телефон и/или e-mail за обратна връзка, при гарантирано запазване на анонимност. Подадените сигнали се разглеждат при наличие на изпълнени условия от Централна комисия. Членовете на Централната комисия и комисиите в трите рудника попълват декларации за конфиденциалност и са задължени да не разгласяват данни от разглежданите сигнали. Всички длъжностни лица, работещи в „Мини Марица-изток“ ЕАД, са задължени да оказват съдействие на комисиите.