Енергийна независимост и национална сигурност

 

Президентът на EUROCOAL на посещение в Мини Марица изток

Публикувано на 23.11.2006

Президентът на европейската асоциация за въглища и лигнити EUROCOAL Найджъл Яксли е на посещение в Мини Марица-изток ЕАД от 21 до 24 ноември.

Найджъл Яксли се срещна с мениджърския екип на най-голямото българско въгледобивно дружество, запозна се с постиженията и перспективите за развитие на Мини Марица-изток и посети рудник”Трояново-3”. На пресконференция, заедно с изпълнителния директор на дружеството Иван Марков, г-н Яксли отговори на въпросите на журналисти от регионалните и централни медии за перспективите в развитието на въгледобива.

На 24 ноември президентът на EUROCOAL ще се срещне в Министерството на икономиката и енергетиката със заместник министъра на МИЕ Валентин Иванов. В програмата му е предвидена и среща с председателя на Федерацията на научно-техническите съюзи акад. Васил Сгурев.

EUROCOAL обединява производители от Европейския съюз и от страни –кандидатки за членство в съюза, вносители на въглища, дилъри и потребители, и институции свързани с енергетиката.

Найджъл Яксли е водеща фигура в европейската въгледобивна промишленост през последните 28 години с широк диапазон на дейност в сферата на стратегиите и маркетинга. Той е председател на Комитета по развитие на пазара на Конфедерацията на въглепроизводителите в Обединеното кралствор, бил е и председател на Конфедерацията. В момента е директор и член на съвета на Британската асоциация за изследване и използване на въглищата BCURA, която субсидира и финансира изследвания в минната наука. Член е на Йоркширския регионален енергиен форум, член на Работната група за чисти въглища на TUC /британски синдикат/, член на APGTF /Форум за модерни енергийни технологии/.