Енергийна независимост и национална сигурност

 

Среща по случай 90-годишнината на проф. Арсентиев

Публикувано на 30.10.2008

Проф. д-р на техническите науки, инж. Александър Иванович Арсентиев е един от корифеите на Русия в областта на разработката на полезни изкопаеми по открит способ. Публикувал е над 180 научни труда, в това число и 20 монографии, в които разработва методи за ефективна работа в открити кариери, основни закономерности на работните зони в тях, а също така дефинира начини за оценка на риска при вземане на проектни решения. Проф. Арсентиев  е известен художник-график – член на Съюза на художниците в Русия, участник в Отечествената война.

На 30 октомври в зала 2 на „Мини Марица-изток” ЕАД се проведе среща на минни специалисти и проектанти, по случай 90-тия рожден ден на професора. Препълнената зала изслуша с интерес доклада и изказванията за живота, научната и преподавателската дейност на проф. Арсентиев. Представени бяха руски компании, работещи в областта на минното строителство и производство.

В залата беше подредена изложба от пастелните платна на Александър Арсентиев. Приветствие към присъстващите поднесе Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД д-р инж. Иван Марков.