Енергийна независимост и национална сигурност

 

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начинът, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.

Нашата компания се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка национална и благородна кауза.

Подкрепата си фокусираме върху проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историческото наследство и др.

Подпомагане на младите хора

Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е подпомагането на младите хора. Тези инициативи повишават възможностите за успех и реализация на младите хора и им дават шанс за по-успешно бъдеще.

Традиционно подкрепяме провеждането на Детския етнофестивал „Децата на Балканите”, който предоставя възможност за творческа изява и развитие на младите таланти, стимулира развитието и потенциала на децата в извънучилищна среда, създава чувство за ангажираност и отговорност, като учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

Подновяваме и обогатяваме фонда на читалищата и училищата в община Раднево с учебна и друга литература.

„Мини Марица-изток” ЕАД има последователна политика в образователната сфера. Провеждането на стажантски и учебно-екскурзионни практики на ученици и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, ежегодно подпомага развитието на студенти и млади специалисти. 

Дарителство

Дружеството ни подкрепя редица дарителски програми. Политиката е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

В традиция се превърна подкрепата ни за мисията на SOS Детски селища за създаване на семейства за нуждаещи се деца, за подпомагане формирането на тяхното бъдеще и участието им в развитието на местните общности. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим, за да намерим най-правилния път, а всяко дете и неговата неповторима индивидуалност.

Ежегодно подкрепяме благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

Екология

Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността след добива на въглища и чрез устойчиво развитие превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот. Всяка пролет и есен съвместно с представители на общините, на чиито територии е разположено находището на най-голямото дружество за открит въгледобив у нас, се прави залесяване. Изборът на дървесни видове се съобразява със специфичните условия за региона.

Спорт и здраве

Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като развива социалната отговорност и способностите за справяне с предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. Компанията осигури част от финансирането на ремонта на осветителната инсталация и светлинното табло на стадион „Берое” в Стара Загора, както и подпомага развитието на спортни клубове по баскетбол, футбол, борба, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и Стара Загора.