Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 / 2023 г.

Публикувано на 07.08.2023

Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 2023 г.