Енергийна независимост и национална сигурност

 

Научна конференция апелира за изготвянето на държавна стратегия за развитието на добива на въглища

Публикувано на 15.06.2009

На Х юбилейна национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, проведена от 7 до 11 юни, „Мини Марица-изток” се представиха със 7 доклада и 40  участника. Традиционната конференция събра в Международния дом на учените Фр. Жолио Кюри в комплекса Св. св. Константин и Елена”, Варна  над 230 научни работници и специалисти от 10 страни. На 11 пленарни заседания в пет тематични кръга, на 6 дискусии с международно участие, бяха представени 70 доклада. Основни организатори са Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия и Федерацията на научно техническите съюзи в България. „Мини Марица-изток” са един от съорганизаторите на международната конференция, която дава възможност за развитието на научния потенциал и хабилитирането на нови учени с издаването на сборници с изнесените доклади.

Сред наградените за принос в развитието на науката и ефективното й приложение в сферата на производството  са изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” д-р инж. Иван Марков, управителят на рудник Трояново-север” инж. Георги Георгиев и д-р инж. Павел Карачолов - главен геолог на дружеството. Десетото юбилейно издание на конференцията по традиция излезе с предложения към институциите в държавата за приемането на стратегия за развитието на добива на въглища, за създаването на Държавна агенция по добив на полезни изкопаеми, за необходимостта от актуализация на цената на въглищата и промени във висшето образование по минно дело.