Енергийна независимост и национална сигурност

 

134-ма студенти от МГУ „Св. Иван Рилски” на практика в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 24.06.2010

От 21 юни в Мини Марица-изток” пристигна на  учебна практика първата група от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Студентите са от катедра „Електрификация на минното производство” и на две групи ще се запознаят с технологичния процес в мините. След встъпителната среща в зала две на административната сграда в Раднево, беше представен филм за историята и постиженията на „Мини Марица-изток” ЕАД. В рамките на една седмица практикантите ще бъдат по работни места в рудник  „Трояново-север”, свързани с техните специалности и ще разгледат и ТЕЦ  „Марица-изток-2”. Ще ги последват студенти и от други специалности.

Посещението е част от програмата по изпълнението на рамков договор за традиционното сътрудничество между дружеството и университета. 134-ма студенти от 5 специалности ще проведат практика по електротехнически дейности, по технически средства и автоматизация на мините, минна, маркшайдерска и по компютърно управление на минното производство. Често тези практически занятия са последвани от избор на дипломна работа, свързана с най-голямото българско въгледобивно дружество. Само през 2009 година и то само в катедра”Електрификация на минното производство” са защитени две дипломни работи на тема Подвижна трансформаторна подстанция за захранване на електрически консуматори в открити рудници” и „Надеждност на електроснабдителната  система на подстанция в „Мини Марица-изток” – съобщи ръководителят на групата Тодор Върбев.