Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА

Публикувано на 09.03.2021

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА с потенциални наематели във връзка с приетите "Закон за публичните предприятия" и "Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия" в сила от 08.03.2021г.

              

Свали