Енергийна независимост и национална сигурност

 

Галина Тошева е освободена като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток”

Публикувано на 10.09.2009

Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД вече е в намален състав от трима членове.

На заседание на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ на 25 август е разгледана молбата на Галина Тошева за освобождаването й от Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Съветът с председател Борис Пеков взе решение за освобождаването й  по взаимно съгласие, като заместник председател на борда на директорите  на най-голямото  българско въгледобивно дружество, без освобождаване от отговорност. Решението е вписано в протокол №39-2009/25.08.2009 г.

Прекратяването на договора на Галина Тошева  влиза в сила от 8 септември, когато решението на Съвета на директорите на БЕХ е вписано в Търговския регистър.

Галина Тошева е член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток”от 4 юли 2003 година. От февруари до септември 2005 година е председател на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток”.