Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инж. Станимир Казлачев е новият изпълнителен директор

Публикувано на 03.07.2013

С решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг от 25.06.2013 г. са освободени досегашният Изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД инж. Теодор Дребов и инж. Димо Димов - член на Съвета на директорите на въгледобивното дружество. Новоизбраните членове са инж. Станимир Казлачев и инж. Щерьо Щерев.  С решение на  Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД отразено в протокол от 26 юни 2013, инж. Станимир Казлачев е избран за Изпълнителен директор, а инж. Щерьо Щерев за   Председател на СД. Двете решения влизат в сила по законоустановения ред след вписване на промените в Търговския регистър.

Инж. Станимир Казлачев е роден през 1964 г. Той е минен инженер по открито разработване на полезни изкопаеми от Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, София. Притежава квалификация „Мениджър” от Стопанската Камара и Института по маркетинг и мениджмънт – Виена, Австрия, както и успешно защитена следдипломна професионална квалификация със специалност „Финансов мениджмънт” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов.

Кариерата си в „Мини Марица-изток” ЕАД започва през декември 1994 година, като минен диспечер в рудник „Трояново 1”. С инвестиционно проектиране се занимава от 1997 година,  а от 2004 година е директор „Комплексно оборудване”в дружеството. Шест години ръководи  отдела за доставки и съхранение на оборудването. Близо две години ръководи процесите по  изготвяне на инвестиционни програми, проектни разработки и научни изследвания обслужващи развитието на въгледобивното дружество, както и доставките и монтажа на нови машини и съоръжения, като директор на дирекция и ръководител на отдел „Инвестиции”.