Енергийна независимост и национална сигурност

 

Европейската банка без възражения по важен проект

Публикувано на 11.03.2011

Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира Международен фонд „Козлодуй”, преди дни заяви официално липсата си на възражение спрямо искането за стартиране на тръжна процедура по проекта за рехабилитация на енергийното оборудване и повишаване на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД.

Споразумението за безвъзмездната помощ  беше сключено на  25 юни 2009 г. През месец юни 2010 г. въгледобивното дружество подписа договор за консултантски услуги с швейцарската фирма „Пьори Енърджи”.  Консултантът бе избран в резултат на тръжна процедура, проведена в съответствие с политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, като основната цел е да  оказва съдействие и да осъществява надзор на тръжните процедури във всеки един от етапите на проектите.

Стойността на целия проект възлиза на 21,5 милиона евро, от които безвъзмездно, „Мини Марица-изток”  ще получи 15 милиона - 70%. Останалите 30% от финансовите средства ще бъдат под формата на съфинансиране на проекта.

Следващ етап е публикуването на поканата за участие в тръжната процедура, което съгласно изискванията на Европескйта банка се прави на официалния й сайт - http://www.ebrd.com, както и в един национален ежедневник. Срокът за подаване на оферти е 105 дни след публикацията. След този срок предстои разглеждане на подадените предложения, избор и подписване на договор с избрания изпълнител. Процедурата по възлагане на договора ще се извърши в съответствие с Политиките и Правилата на ЕБВР за възлагане на договори.