Енергийна независимост и национална сигурност

 

3 нови линейки в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 15.01.2013

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Мини Марица-изток” ЕАД се доставиха 3 броя реанимобили модел Volkswagen Transporter T5. Доставките са в изпълнение на  Инвестиционната програма на дружеството за 2011г.

Линейките са с висока проходимост, съобразно теренните, метеорологичните условия и особености на рудниците. Санитарният отсек е климатизиран и оборудван с аспирационна инсталация, кислородна инсталация, мобилен ЕКГ апарат с LCD дисплей, мобилен дефибрилатор с презареждаема батерия и AMБУ-куфар. Монтирани са и две сгъваеми седалки, които се използват при нужда от медицинския персонал за извършване на манипулации или наблюдение на пациента. Разполагат с шкафчета за медицинската апаратура, медикаменти и консумативи, и стойки за фиксиране на банки за вливания.

Линейките са оборудвани и с два вида носилки: основна носилка с четири сгъваеми колела, която може да се трансформира в носилка „столче” за транспортиране на кардиологично болни и гръбначна носилка, снабдена с обезопасителни колани за транспортиране на пациенти с травми на гръбначния стълб.

Ежегодните програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са пряко обвързани с резултатите от оценката на риска на работното място, като заложените мероприятия се степенуват по важност.

През 2011 г. въгледобивното дружество инвестира 7 млн.лв. за подобряване условията на труд, а през 2012 - 8 милиона лева.

Без злополука със смъртен изход и без регистрирани професионални заболявания приключи изминалата 2012 година.