Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инж. Андон Андонов е новият изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 03.12.2014

С решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД бе направена промяна в състава на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. Като членове на съвета бяха освободени Георги Христозов и Георги Златев. На тяхно място, в ръководството на държавното въгледобивно предприятие влизат Диан Червенкондев и Николай Диков. Андон Андонов запази позицията си в борда на директорите на въгледобивното дружество.

След проведено заседание на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД за Председател бе избран Диан Червенкондев, а за изпълнителен директор – Андон Андонов.
Новият мениджърски състав встъпи в длъжност по законоустановения ред след вписване на промените в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.12.2014 г.