Енергийна независимост и национална сигурност

 

Мини Марица изток се готви за сертифициране по ISO

Публикувано на 15.11.2006

От 7 ноември в Мини Марица изток започна пробно внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа като важна част от подготовката на дружеството за сертифициране по ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 и спецификация  OHSAS 18001:1999.
В началото на месеца в дружеството се проведе заседание на Съвета по осигуряване на ефективна координация и контрол на дейностите по изграждане, внедряване сертифициране и поддържане на интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на стандартите на ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 и спецификация  OHSAS 18001:1999/ Съвета по ISO /. Съветът прие пълната документация по системата за управлението на здравето и безопасността при работа и реши да започне пробното й внедряване. Разгледана и приета беше и пълната документация и на Системата за управление на околната среда. Пробното й внедряване ще бъде от началото на февруари следващата година.
Съветът по ISO взе решения за определянето на реда и начина за вътрешен одит, за възлагането на дейности във връзка със системите за управление и подобряването на съхранението на документите в акционерното дружество чрез създаването на Централен архив.