Енергийна независимост и национална сигурност

 

В „Мини Марица-изток” ЕАД подписаха най-добрия досега колективен трудов договор

Публикувано на 29.07.2020


Изпълнителният директор на “Мини Марица-изток” ЕАД инж. Андон Андонов, като работодател и представителите на двата синдиката в дружеството, Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ и Бисер Бинев, председател на ФСО „Подкрепа”, положиха подписи под новия Колективен трудов договор-2020, със срок на действие две години, след девет проведени заседания по договарянето му.
Основните промени в КТД-2020 засягат увеличение на стойността на режийните при излизане в отпуск, която от 800 лв. става 850 лв., на ваучерите за храна, която става 1,25 лв. на отработен час, при стойност 1,00 лв. до момента и на допълнителното възнаграждение за „домашно дежурство” - от 25% от минималната часова работна заплата за страната, става 35% от минималната часова работна заплата за дружеството (от 0,92 лв. става 1,79 лв.).
Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.
На подписването на КТД-2020 в голямата зала на почивната станция на Старозагорските минерални бани присъстваха още председателят на Съвета на директорите на ММИ Николай Диков, Стелиан Коев, директор ИФ, Ясен Чаушев, директор ПТВ, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ-КНСБ, Михаил Михайлов, председател на СРС „Подкрепа“ – Стара Загора, Галина Кирчева – областен координатор, РС на КНСБ в Стара Загора и други представители на ръководството и социалните партньори.
Успяхме да постигнем споразумение за настоящия КТД, който подписваме със заключението, че това е най-добрият колективен трудов договор досега, изрази мнението на присъстващите Андон Андонов, като добави, че се надява КТД-2022 да бъде още по-добър. По думите му, всеки следващ КТД ще надгражда предишния. Като гаранция за това, той посочи факта, че е премахната възможността да не се разпределят остатъчни средства за работна заплата за тримесечие, ако две последователни тримесечия Дружеството приключи с отрицателен финансов резултат. Изпълнителният директор увери, че повишаването на доходите на работещите в дружеството винаги е стояло като задача пред ръководството, но тя се изпълнява съобразно реалностите.
Николай Диков също поднесе благодарности към социалните партньори за постигнатото, като подчерта, че основна тема на мениджърския екип е стабилността и дългосрочната работа в дружеството. „Изправени сме пред големи предизвикателства и всяка малка крачка напред, всъщност е голяма стъпка, за да покажем колко важно и значимо е дружеството. Не само за всички работещи в него, но и на регионално и национално ниво, защото е единственото дружество, което с българска суровина произвежда българско електричество.”, добави той.
Наско Митев и Бисер Бинев на свой ред изразиха задоволството си от постигнатите договорености и благодариха на мениджърския екип и колегите си за добрия диалог.
Работодатели и социални партньори бяха единодушни, че постигнатият ръст в КТД е удовлетворяващ.