Енергийна независимост и национална сигурност

 

НТС на енергетиците изпрати писмо до премиера Борисов с грижа за стабилизирането на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Публикувано на 23.12.2015

Управителният съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България изрази в писмо до министър-председателя Бойко Борисов загрижеността си за текущото състояние и бъдещото развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД като структуроопределящо въгледобивно дружество за българската енергетика.

Копия на писмото са изпратени до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, до председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, до председателя на КЕВР Иван Иванов, до изпълнителния директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен, до изпълнителния директор на НЕК ЕАД Петър Илиев, до изпълнителния директор на ЕСО ЕАД Иван Йотов.

След експертен анализ на фактите, свързани с ликвидната криза в „Мини Марица-изток“ ЕАД, в документа се посочва решение на текущите проблеми с:

„1. Осигуряването на средства за разплащане между НЕК ЕАД, централите в комплекса и „Мини Марица-изток“ ЕАД, както и спиране на натрупването на дефицити в енергийния сектор.

  2. Възстановяване действието на Методиката за ценообразуване на въглищата от „Мини Марица-изток“ ЕАД. Въпросната методика е част от споразуменията за доставка на въглища между Дружеството и топлоцентралите в района. Тази мярка ще позволи на Дружеството да обезпечи със средства както належащите технологични мероприятия, така и предстоящите в бъдеще големи инфраструктурни проекти.

  3. Необходимо е натоварването на топлоцентралите в комплекса да бъде съобразено с възможностите на „Мини Марица-изток“ ЕАД да осигурява въглища с цел да се избегне нарушаване на стабилитета на рудниците.

В заключение оставам уверен, че Вашата лична ангажираност за решаване на изтъкнатите проблеми, ще доведе както до трайното стабилизиране, така и до бъдещо развитие на Дружеството, експлоатиращо най-голямото находище на въглища в България.“

С тази позиция завършва писмото, подписано от председателя на Управителния съвет на НТС на енергетиците проф. д-р Цанчо Цанев.