Енергийна независимост и национална сигурност

 

Промени в ръководството

Публикувано на 25.08.2009

Със заповед на  Тодор Тодоров, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, на 24. 08. 2009 година беше освободен от заеманата длъжност инж. Гочо Христов – досегашен зам. директор на дружеството. На негово място е назначен инж. Ромео Петров.

Зам.изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Ромео Радков Петров е роден на 09 януари 1963 г. Завършва средното си образование в ЕСПУ „Гео Милев” в гр.Раднево. През 1985 г. завършва Висш национален военен университет във Велико Търново като машинен инженер  магистър по двигатели с вътрешно горене. През 1994 г. завършва във висшия техническия университет „Ангел Кънчев”в Русе технология и организация на автомобилния транспорт. Има специализация  по генерален мениджмънт в Института по маркетинг и мениджмънт в гр. София и WIFI към Австрийската стопанска камара

Професионалната си реализация  започва през 1985 в Строителни войски Стара Загора до 1992 година в сферата на автотранспортната техника и строителна механизация. От 1992 до 1997 г. работи като механик автотранспортна механизация и механик на минен участък в рудник„Трояново-Север” на „Мини Марица-изток” ЕАД. От 1997 до 1999 г. работи в дружеството като директор на предприятие „Автотранспорт, сервиз” и геоложки проучвания”. От 1999г. работи като управител на „Автотранспорт и сервиз” ЕООД.

Владее руски език.

Семеен с  един син.