Енергийна независимост и национална сигурност

 

Световна практика в мениджмънта на персонала

Публикувано на 22.06.2011

От 20 до 23 юни 2011 г. за пръв път в „Мини Марица-изток” се провежда изследване на персонала. Тази практика в мениджмънта на човешките ресурси се прилага успешно от години по света и резултатите от прилагането й са високо оценявани от експертите в тази област.  Изследването обхваща административния персонал на управлението и трите поделения на „Мини Марица-изток. За провеждането му е наета фирма „ОДИКО 69” - Пловдив с управител доц. Христина Колева. Висококвалифицираният екип от психолози, вече 21 години работи с предприятията от минната промишленост и  енергетиката в България. От практиката си те са установили, че всеки човек носи богата гама от качества и възможности и е важно този потенциал да бъде открит навреме. След обработката на данните на ръководството ще бъде представен аналитичен доклад с обособени целеви групи за развитие.

„Резултатите от настоящото изследване ще покажат как стреса влияе върху отделния човешки индивид, способността на персонала за вземане на решения и за работа в екип при ограничен ресурс от време и средства” сподели Стефан Стефанов директор на дирекция„Управление и обслужване на човешките ресурси” във въгледобивното дружество.