Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха ръководствата на „Мини Марица-изток” и Тракийския университет

Публикувано на 13.10.2020

Възможностите за сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха на среща днес изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов и ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков. В срещата участваха още председателят на Съвета на директорите Николай Диков, зам.изпълнителният директор Димитър Чолаков, директорът „Икономика и финанси” Стелиан Коев и Ясен Чаушев, директор „Производствено технически въпроси”.

Това е втората визита на доц. Ярков в дружеството, от избирането му за ректор преди 10 месеца. Той призна, че е впечатлен от размерите на комплекса и мащабите, в които се работи. Според него университетът може да бъде полезен на минното дружество в дейностите по квалификация и преквалификация на кадрите, диверсификация на икономиката на региона и запазване и обогатяване на почвеното плодородие. Ректорът сподели идеята си за пилотен научен проект, който може да бъде реализиран на територията на рекултивираните след прозиводствените дейности земи на мините. По думите му, освен осъществяването на научна и производствена дейност, той ще доведе до възстановяване на биоразнообразието в региона. За реализацията му може да се привлече и европейско финансиране, според представителите на академичната общност.

Тракийският университет е помагал на дружеството с експертна помощ при разработването на европейски проекти, припомни изпълнителният директор Андонов. Той призна, че целта е да бъде съхранен най-големият му капитал – хората. Затова идеите за съвместна работа между минното дружество и университета в този аспект,ще бъдат оформени в конкретно предложение.

Доц. Ярков и представителите на академичното ръководство - доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност на ТрУ, доц. д-р Емил Славов зам.-ректор Проектна дейност и общински съветник в ОбС – Стара Загора, д-р Здравко Тодоров, директор на Националния център за професионално обучение и компетентност – ТрУ и д-р Емил Димитров, директор на Учебно опитното стопанство на университета, посетиха част от рудниците от открития въгледобив на „Мини Марица-изток” ЕАД.