Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инж. Георги Златев е новият изпълнителен директор

Публикувано на 03.02.2014

С решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг от 16.01.2014 г. инж. Станимир Казлачев е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД. Инж. Георги Златев поема управлението на най-голямото въгледобивно дружество в страната. Той встъпи в длъжност по законоустановения ред след вписване на промените в Търговския регистър на 23.01.2014 г.
Инж. Георги Златев е роден през 1960 г. Той се развива последователно и професионално от най-ниските до високите управленски нива в системата на енергетиката и познава в детайли спецификата на работа в предприятията от Източномаришкия въглищен басейн. Завършил е ВМЕИ – Варна, специалност „Електроенергетика”. Започнал е трудовата си биография като енергетик в ТЕЦ „Марица-изток 1”, работил е и в ТЕЦ „Марица 3” Димитровград. През последните години ръководи „БРИКЕЛ” ЕАД.