Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” получиха новите сертификати по ISO

Публикувано на 18.08.2010

В деня на миньорския празник 18 август, се състоя тържественото връчване на трите сертификата по ISO: за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

Официалното получаване на трите документа е в резултат на извършения в дружеството ресертификационен одит , който се прави веднъж на три години.

При официалното връчване управителят на ТЮФ Рейнланд – България инж. Станислав Владимиров подчерта, че ресертификацията е защитено доверие и равнище, защото от година на година изискванията стават все по-високи. 

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” Тодор Тодоров благодари от името на компанията за направената оценка.

 „Персоналът на дружеството осъзнава ролята и значението на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на работа,  изтъкна той. А висшето ръководство декларира своята лична ангажираност за спазване на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007,  които гарантират добри практики в най-голямата компания у нас за открит въгледобив.”

Полезна информация:

*ТЮФ Рейнланд – България е акредитирана от немската служба за акредитация TGA – член на I A F /международен акредитационен форум/

*ТЮФ Рейнланд – България е член на концерна ТЮФ Рейнланд Груп – Германия – една от най-големите и влиятелни организации за технически надзор и сертификация, която разполага с офиси в 150 страни.