Енергийна независимост и национална сигурност

 

Успешна производствена година за „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 04.01.2011

При заплануван добив от 25 000 000 тона въглища миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 26 090 853 тона през изминалата година. Изпълнението на годишният план е 104 на сто. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса през 2010 г. в трите рудника на дружеството са добити 2 013 728 тона въглища повече в сравнение с 2009-а.

Най-успешна бе изтеклата година за рудник „Трояново 1”, където миньорите добиха 8 626 400 тона от енергийната суровина и реализираха най-доброто постижение по добив на въглища от 1960 г. насам, когато започва същинският добив на въглища от този рудник. От създаването му през 1953 г. досега е имало още едно върхово постижение - през 2007-ма, когато са добити 8 595 912 тона въглища.

За Рудник „Трояново 3” изминалата година бе не по-малко успешна. С добитите 9 216 392 тона въглища миньорите му постигнаха рекорден добив за последните 19 години.

През 2010 г. в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са изкопани, транспортирани и насипани 75 799 450 куб. метра земна маса.