Енергийна независимост и национална сигурност

 

Предотвратена злоупотреба

Публикувано на 17.05.2010

При извършена съвместна проверка от Дирекция „Сигурност” и отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол”  в „Мини Марица-изток”, на територията на рудник „Трояново-север”, участък „Ремонт ролки”, са констатирани неправомерно изписани  резервни части -  лагери, лабиринти, уплътнения, капачки - невложени в производствения процес.

Нарушението е в особено големи размери – твърдят проверяващите като прилагат списък на констатираните излишъци: 1136 бр. лагери, 1900 бр. капачки, 3900 бр. лабиринта, 4060 бр. пръстени, 665 бр. уплътнители. Общата сума възлиза на 15 400 лв. Резервните части са намерени извън складовото помещение на материалноотговорното лице Пенка Неделчева Янева. Били са укрити на площадката, във фургон и в назначението на участъка.

С констатираните умишлено създадени излишъци е предотвратен опит за извършване на злоупотреба с материални  активи, собственост на дружеството чрез предоставянето им на трети лица.

Предприети са всички необходими мерки в рамките на закона.На  виновните длъжностни лица са наложени дисциплинарни наказания. Събраните материали са предадени на Районна прокуратура – град Раднево.