Енергийна независимост и национална сигурност

 

Два рехабилитирани багера Рс влизат в експлоатация в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 09.10.2009

След цялостно обновяване влизат в експлоатация два от най-старите багери в „Мини Марица-изток” ЕАД. Багер Рс 1200  №230 вече работи почти месец в забоя на рудник Трояново-север”, а багер  Рс 1200 №331 излиза от ремонтната площадка на 5 октомври и ще работи в добива на рудник Трояново-3”. На първи октомври към специално изградената ремонтната площадка в рудник Трояново-3” тръгва от рудник  Трояново-1” багер Рс 1200 № 131.
„Мини Марица-изток” ЕАД е сключило два договора за рехабилитацията на общо пет машини за реализация на  програмата за поетапно обновяване на основните добивни багери. Рехабилитацията на технологичната механизация е част от подготовката на дружеството за ритмичен годишен добив от 28 милиона тона въглища.
За първи път в „Мини Марица-изток” ЕАД се извърши такава обемна реконструкция по механична и по ел част едновременно на едно съоръжение, която ще гарантира безаварийната им работа през следващите 25 - 30 години.
Рехабилитацията на първите два багера Рс 1200 е извършена от „Минстрой Фуго”.