Енергийна независимост и национална сигурност

 

Официално посещение

Публикувано на 14.10.2008

Министър-председателят Сергей Станишев, министър Петър Димитров и зам.-министър Галина Тошева бяха на кратко делово посещение в „Мини Марица-изток” ЕАД. На срещата присъства и председателят на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Данаилов.

Изпълнителният директор запозна гостите с актуалното състояние на компанията и изпълнението на бизнес плана за деветмесечието на 2008-ма година. Подчертано беше, че производствените резултати в края на месец септември са най-добрите за последните 10 години. Инж. Марков изтъкна също, че основните показатели – добивът на въглища и откривката бележат явна тенденция на нарастване. С уверени темпове се изпълнява и инвестиционната програма.

Премиерът даде добра оценка за работата на компанията  и подчерта, че правителството разчита на дружеството за поддържане на националния енергиен баланс.

Ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД постави пред официалните гости и изключително важния за дейността на дружеството проблем, свързан с отчуждаването на недвижими имоти (земеделски земи). Очакваните законодателни промени трябва категорично и ясно да дефинират термина „държавна нужда”, посочвайки, че добивът на въглища представлява точно такава необходимост.