Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвет на директорите

Николай Стефанов Диков, Председател на Съвета на директорите  

Николай Стефанов Диков завършва висшето си образование в Технически университет - гр. София. Защитава магистърска степен по специалност „Публична администрация”.  От 2011 година е общински съветник на град Стара Загора, а от 2015 година е Председател на група в състава на ОБС – Стара Загора.

Автобиография

Андон Андонов, Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Инж. Андон Андонов е роден през 1954 г. Завършил е ВМЕИ – Варна, през 1980 г., специалност „Електроенергетика”. Притежава допълнителна мениджърска квалификация „Маркетинг на търговската дейност” от Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. През годините е завършил успешно редица квалификационни курсовe: „Пренапрежения в мрежи средно напрежение” към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, „Качество на електрическата енергия – проблеми и решения за условията на България” към Технически университет – София, „Методи за оценка и контрол на качеството на електрическата енергия” към Съюза на метролозите в България, „Мениджмънт” към института за стимулиране на Австрийската стопанска камара и др. 

Професионалното му развитие е изцяло свързано с „Мини Марица-изток” ЕАД. В дружеството започва работа през 1980 г. като ел. лаборант и за тези години е преминал през различни йерархични нива. През 2013 г., когато е избран за народен представител от 27-и многомандатен избирателен район в 42-рото Народно събрание е изпълнявал длъжността „Ръководител отдел на „Електроснабдителен район Марица Изток”.

В Народното събрание е бил член на комисията по „Енергетика”, подкомисията за наблюдение дейността на ДКЕВР и комисията по „Вероизповеданията и парламентарната етика”.

Член е на УС на Българската минно - геоложка камара, член на  УС на „Научно-техническите съюзи на енергетиците” – София, почетен член на УС на  Съюза на учените гр. Стара Загора и член на Изпълнителния комитет на EURACOAL. За член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД е избран на 20.08.2014г., а за Изпълнителен директор на 02.12.2014 година.

Отличен е със „Златна значка“ на ФНТС от Федерацията на НТС през 2015 г., със Златен медал „Добри Желязков – фабрикаджията“ за значими постижения във внедряването на високи технологии и иновации през 2016 г. от ФНТС и със „Заслужил миньор“ на НТС по минно дело,  геология и металургия през 2017 г.

Георги Коев , Член на Съвета на директорите 

Георги Коев е бил заместник-кмет на Раднево в екипа на бившия кмет на общината д-р Юлиан Илчев с ресор "Финанси", става ясно от публикации в местни медии. От май месец тази година той е бил назначен за директор на бюрото по труда в Стара Загора, където е трябвало да изпълнява длъжността до завръщане на титуляря Георги Гьоков, избран за депутат от "БСП лява България" в 44-ото Народно събрание.