Енергийна независимост и национална сигурност

 

Изпълнен януарски план

Публикувано на 29.01.2009

Въпреки неблагоприятните за работа атмосферни условия през по-голямата част от януари, миньорите от рудник „Трояново-север” вече работят за месец февруари. 

До днешна дата добитите въглища в рудника са с 213 229 тона повече от предвиденото в плана за януари, който е 850 хиляди тона.

Очаква се най-голямата въгледобивна компания у нас „Мини Марица-изток” ЕАД да завърши месеца с преизпълнен бизнес план.