Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха бизнес плана за годината по разкривка

Публикувано на 22.12.2008

До 20 декември миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха плана за годината по разкривка, който е 95 000 000 кубически метра земна маса.

На 21 декември Рудник „Трояново-3” изпълни годишния бизнес план по разкривка - разкрити, насипани и транспортирани са 35 500 000 кубически метра земна маса при план 35 милиона.

От началото на януари до 21 декември в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 23 865 600 тона, което е с 765 000 тона в повече над бизнес плана за годината.