Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица – изток“ ЕАД участва в работна среща за въглеродните емисии

Публикувано на 03.02.2017

Представители на „Мини Марица – изток“ участваха в работна среща на 27 януари 2017 г . в София с българските представители в Европейския парламент - Светослав Малинов , Владимир Уручев и Андрей Ковачев. Срещата се организира от камарите, представляващи основните индустрии в българската икономика- БМГК, БФИЕК, БАМИ и БКХП, за промените на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (приети от Комитет "Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните" (ENVI) на Европейския Парламент). Бяха разгледани и политиките за защита на европейските индустрии и пазари, възможностите за модернизиране на мерките за търговска защита, на кръговата икономика и ресурсната ефективност (Директива за отпадъците, Регламент за конфликтни минерали и др.) Константин Делисивков от БФИЕК представи зимния енергиен пакет и позицията на България по регулаторните промени в електроенергийния пазар.

Заместник изпълнителният директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД Димитър Чолаков  представи дейността на дружеството и значимостта му за енергийната система на  Република България - като доставчик на въглища за производството на над 45%  от електроенергията в страната. Той подчерта, че приемането на предлаганите норми за емисиите създава опасност за националната сигурност на електропроизводството.  Предостави данни за наличните запаси в размер на 1 957 000 000 тона в Източномаришкото находище и за  възможността „Мини Марица – изток“ ЕАД да работи още 60 години. Ангел Филипов- официалният представител на „Мини Марица – изток“ ЕАД  в EURACOAL, направи преглед на „Референтен документ за най-добрите налични техники за големи горивни инсталации (LCP BREF)“ и за ревизирането на целите за стойностите на емисиите. В работната среща участваха зам. изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД Михаил Митков, представители на ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово“, на „Минпроект“ ЕАД и на НТС по минно дело, геология и металургия и др.. Те запознаха участниците във форума с позицията си за ревизиране на предлаганите лимити за емисии на парниковите газове. Eвродепутатите Светослав Малинов , Владимир Уручев и Андрей Ковачев изразиха готовността си за съдействие по проблема и поискаха допълнителна информация за EURACOAL и членуващите в нея европейски държави за предприемането на общи действия с техни представители в Европейския парламент. БМГК заяви позицията си в подкрепа на „Мини Марица - изток“ ЕАД и българския въгледобив .