Енергийна независимост и национална сигурност

 

Висока оценка за „Мини Марица- изток“ от Европейската банка за възстановяване и развитие

Публикувано на 17.10.2016

„Мини Марица–изток“ ЕАД най-добре в страната работи по усвояването на средствата, отпуснати по Международния фонд „Козлодуй“ - обобщи ръководителят на дейността на Международен фонд „Козлодуй” в ЕБВР Валентин Шайдер. В края на септември 2016 г. се проведе среща за обсъждането на статуса на  проектите, изпълнявани в дружеството със съфинансиране от Международния Фонд „Козлодуй”, в която участваха представители на „Мини Марица–изток” ЕАД от Звеното за управление на проектите и на ЕБВР.

Заместник-изпълнителният директор  на Дружеството Димитър Чолаков, в качеството си на председател на звеното за управление на проектите,  отчете напредъка по изпълнение на договорите в рамките на двете грантови споразумения.

„Мини Марица–изток” ЕАД  изпълнява двата лота от последния договор по Споразумението за безвъзмездна помощ № 032A. С  тяхното реализиране ще се компенсира реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване.  Ще се подменят старите промишлени осветителни тела с високоефективни светодиодни LED прожектори. До края на 2017г. с тези два лота дружеството ще усвои напълно средствата от безвъзмездната финансова помощ по това Споразумение в размер на 15 млн. евро.

Ръководителят на проектите Леонид Ганозлиев представи текущия напредък на новия договор от второто грантово споразумение, с чието изпълнение през 2019г. в мините ще заработи един напълно нов роторен многокофов багер.

Ръководителят на дейността на Международен фонд „Козлодуй” Валентин Шайдер оцени високо усилията на ръководството и ангажираността на екипа на дружеството и изрази увереността си в успешното изпълнение на проектите.

Допълнителна информация:

Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 “Енергийно ефективна рехабилитация на тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица Изток”. Бенефициент: „Мини Марица Изток” ЕАД . Обща стойност на финансирането: 21 млн. евро, от които 15 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй”.

Проектът предвижда въвеждането на енергийно ефективни мерки, чрез рехабилитация на тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, система за контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и екскаватори.

Начало на проекта: юли 2010 г.

Проектът е в процес на изпълнение.