Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица- изток“ ЕАД домакин на среща на четирима областни управители за превантивни мерки при бедствия и аварии

Публикувано на 05.08.2016

На 04.08. 2016г. по покана на „Мини Марица – изток“ ЕАД, изпълнителният директор на Дружеството Андон Андонов прие на работно посещение областните управители на четири области - Георги Ранов на Стара Загора, Татяна Петкова  на Сливен, Димитър Иванов на Ямбол и Станислав Дечев на Хасково. На срещата, бяха обсъдени възможностите за предприемането на превантивни мерки за предотвратяването на наводнения, за добра координация и ефективност при кризисни ситуации, бедствия и аварии. Андон Андонов представи на областните управители  изградената на територията на  рудниците на „Мини Марица изток” ЕАД водоотливна система и обвързаността й със състоянието на водоемите в региона. Заместник изпълнителният директор на Дружеството Димитър Чолаков ги запозна с предварителната подготовка, извършена тази година за предотвратяването на наводнения и готовността за бързо реагиране при бедствия и аварии. Обсъдени бяха проблеми, касаещи работата на Дружеството и Областните управи в кризисни ситуации. Георги Ранов, Татяна Петкова, Димитър Иванов и Станислав Дечев изразиха задоволството си за навременната покана за обсъждане на тези изключително важни проблеми. Областните управители заявиха готовност за съвместна работа и подготовка за предстоящия есенно-зимен сезон.

След представянето на новия презентационен филм за  „Мини Марица изток” ЕАД  участниците в срещата обсъдиха осигуряването на квалифицирани кадри и тяхната по-добра подготовка за практическа дейност, чрез подобряването на връзката между обучение и практика. Андон Андонов представи новия образователен проект на Дружеството за дуално обучение на ученици от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Георги Сава Раковски“ в Стара Загора, който ще бъде стартиран от началото на тази учебна година. Той заяви и намеренията за разширяването му чрез включването на ученици от Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ в Раднево от следваща учебна година.

Изпълнителният директор на дружеството обсъди с областните управители проекта за подобряването на връзката между обучение и практика и във висшата образователна степен, чрез откриването на  филиал на Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски” в Раднево. В предварителните разговори с ръководството на университета се предвижда обучението на студенти в две специалности - Технология на открития въгледобив и Минна електромеханика. Към март 2016 г. в МГУ „Св. Иван Рилски” се обучават 195 работници и служители на „Мини Марица-изток” ЕАД. 

Ръководството на минното дружество и областните управители се обединиха около обобщението, че проблемите свързани с най-голямото българско въгледобивно дружество са от социална значимост и за четирите области. Те изискват общи усилия и налагат намирането на конкретни и бързи превантивни решения.