Енергийна независимост и национална сигурност

 

Стойко Башалов е новият управител на рудник „Трояново-север”, Милен Манов - на рудник „Трояново-1”

Публикувано на 02.10.2015

С решения по Протокол № 27/25.09.2015 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Стойко Башалов поема управлението на най-големия рудник на дружеството –„Трояново-север”. На инж. Милен Манов, който близо две години ръководи този рудник се възлага управлението на рудник „Трояново-1". От длъжност се освобождава досегашният управител на рудник „Трояново-1" инж. Петьо Петков. Решенията влизат в сила по законоустановения ред – след вписване на промените в Търговския регистър.

Стойко Башалов е роден на 14 декември 1973 година в Твърдица. Магистър по „Минно инженерство” от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и по „Стопанско управление” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Повече от 14 години работи в „Мини Марица-изток” ЕАД. Бил е началник участък „Добив” и зам.-началник участък РТНК-1 в рудник „Трояново-3, и началник участък РТНК-3 в Рудник „Трояново-1”. Близо две години е Директор Производствено-технически въпроси в рудник „Трояново-север”. Към момента на назначаването му за управител заема длъжността началник участък „Добив” в рудник „Трояново-север”.