Енергийна независимост и национална сигурност

 

Строителство на многофункционално съоръжение за близо 50 млн. лева започна в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 27.06.2012

На 27.06.2012 г. от 11.00 часа бе открита строителна площадка за изграждането на обект „Претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново-1” – ТЕЦ 1” в дружеството разработващо най-голямото находище на лигнитни въглища у нас. В присъствието на мениджърския екип от страна на възложителя и представители на фирмите изпълнители по проекта бяха подписани последните документи даващи зелена светлина за стартиране на строителните работи.
Изграждането на многокомпонентното съоръжение ще се финансира изцяло със собствени средства на въгледобивното дружество, които са предвидени в инвестиционната програма за тази и следващата година. Средствата за окончателното завършване на претоварния пункт и необходимите за функционирането му съоръжения (въглищно гумено-лентови транспортьори и ел. проводи) се очаква да достигнат 50 милиона лева. Съоръжението е стратегическо за „Мини Марица-изток” ЕАД тъй като ще се използва до края на експлоатацията на находището на рудник „Трояново-север”. 
Обектът е първа категория и обхваща четири етапа на строителни дейности. Паралелно с изграждането на претоварния пункт за транспортиране на въглищата до термичните централи, ще бъде въведена и напълно автоматизирана система за управление на целия комплекс. Това ще осигури автоматично пълнене с въглища на два влака едновременно, чрез използването на четири коловоза, по посока „AES Гълъбово” и „Брикел”.
Идеята за изграждането на претоварварваща система е от 2004 година. Специалистите от „Минпроект” съвместно с експерти на „Мини Марица-изток” ЕАД разработиха проект отговарящ на най-добрите европейски практики и съвременни изисквания от технологичен характер, съобразен с всички екологични норми. След дълги процедури на преработка и актуализиране на проекта свързани със специфичните условия на работа за добив на въглища по открит способ и особеностите при транспортирането им до крайните клиенти, само за 6 месеца бяха изпълнени всички изисквания за получаване на строителните разрешения. 
Срокът за изграждане на претоварния пункт е 14 месеца. С реализирането на проекта ще се осигури висока степен на автоматизация и модернизация на технологичните процеси,  с което ще се повиши сигурността на доставките към клиентите и условията на трудовата среда. Изнасянато на претоварните дейности извън района на водене на минните работи позволява оптимизиране на транспортната схема, което на практика ще намали експлоатационните разходи. Изграждането на съоръжението ще създаде добър баланс между двата вида транспорт използван за доставяне на въглищата до термичните централи - железопътен и гумено-лентов.