Енергийна независимост и национална сигурност

 

Накити, спасени от „Мини Марица- изток“ ЕАД на изложба във Виена

Публикувано на 14.02.2017

Сребърни и златни накити, открити при спасителни археологически разкопки финансирани от „Мини Марица-изток”ЕАД, ще участватват в международна изложба в Kunst-Historisches Museum – Виена. Изложбата е посветена на „Металите и ресурсите през бронзовата епоха в източните части на Балканския полуостров”. Българското участие се организира от Националния археологически институт с музей/НАИМ-БАН / и  Археологическият музей “Марица-изток” ще участва заедно с други български музеи в експозицията. Изложбата ще бъде в отговор на  гостуващата от Австрия изложба на съкровището от Нант Сен Миклош в НАИМ.
През 1960г. с началото на  минните дейности  започват първите спасителни разкопки на територията на енергийния комплекс „Марица – изток“. Десетилетия наред „Мини Марица-изток” ЕАД дава своя принос за съхраняването на паметта за отминали хилядолетия. Изземването на въглищата започва едва когато през терените са минали археолозите и са събрали артефактите, останали от древни времена. Находките от тези спасителни археологически експедиции, сред които има и уникални, са обработени и експонирани в Археологическия музей „Марица-изток” в Раднево.
През 2016 година „Мини Марица-изток“ финансира с 265 000 лева извършването на  спасителни разкопки пред фронта на минните дейности в рудниците "Трояново 1" и "Трояново-север". Проучени са  надгробни могили в близост до селата Трояново и Полски Градец и два многослойни обекта, разположени в землищата на Полски Градец и Овчарци. Сред находките е златна висулка от накит и фрагмент от оръдия на труда от обсидиан. Това е минерал, който е много по-твърд от кремъка и са  рядко срещани в  региона.
Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. Дружеството се стреми  да подобри стандартите за работа, за социално развитие, за опазване на околната среда, както и за подобряване на стандарта на живот. „Мини Марица-изток” ЕАД  се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към национални каузи.

През своето 25-годишно съществуване, със съдействието на „Мини Марица – изток“ ЕАД, Археологическият музей “Марица-изток” развива интензивна дейност. Проведени са 8 научни конференции, 40 изложби, регистрирани са над 350 паметника на културата - в това число надгробни могили, некрополи, открити селища и селищни могили, ямни комплекси, крепости, базилики. Проучени са над 70 археологически обекта. Фондът на музея разполага с предмети от обекти в землищата на градовете Гълъбово и  Раднево и на селата Медникарово, Искрица, Полски градец, Мъдрец, Главан, Знаменосец, Староселец, Ковачево, Гледачево, Овчарци, Помощник, Сърнево, представящи развитието на района от 6 хилядолетие пр. Хр. насам.