Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД подава въглища въпреки рекордно ниските температури

Публикувано на 02.03.2018

''Мини Марица-изток” ЕАД успешно преодолява поредното предизвикателство на природата с рекордно ниски температури  в края на февруари и началото на март. Дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища. Само за периода от 21 до 28 февруари, въпреки изключително ниските температури - достигащи до -19 градуса, са произведени и доставени към централите 550 000 тона въглища.

От началото на годината до края на февруари са добити над  4 722 000 тона въглища. В рамките на двата месеца складовите наличности на топлоцентралите се поддържат в необходимия размер. Изкопани, транспортирани и насипани са 2 800 000 кубически метра земна маса в повече, в сравнение със същия период на миналата година. Ключова задача  за дружеството е ликвидирането на последствията от изоставането в откривката през последните години.

Ниските температурите създават затруднения в производствения процес, но работещите и в трите рудника и управлението на  въгледобивното дружество са подготвени да реагират незабавно на тежките условия за работа. С  цел защита  живота и здравето на работещите, както и за опазването имуществото на дружеството и на околната среда, всички действия са съобразени с утвърдения авариен план за работа при температури  под -12 градуса по Целзий.