Енергийна независимост и национална сигурност

 

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Публикувано на 17.01.2012

Решение № ЕО-1/2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за изграждане на претоварен пункт.