Енергийна независимост и национална сигурност

 

'Мини Марица-изток” изпълнява заявките на консуматорите

Публикувано на 31.01.2012

Въпреки тежките метеорологични условия през последните дни ''Мини Марица-изток” изпълнява заявките на консуматорите в рамките на нормалното за сезона. По този начин дружеството гарантира сигурността на енергийната система на страната.

Нощните температури падат значително и това създава затруднения в производствения процес, но персоналът и в трите рудника на въгледобивното дружество е подготвен да реагира незабавно на тежките условия за работа.

Всички действия са съобразени с утвърдения авариен план на компанията включващ ситуации на снегонавявания, обледенявания и ниски температури под -12 градуса по Целзий, с  цел защита на живота и здравето на работещите и населението, както и опазването имуществото на дружеството и на околната среда.

На основание анализ и оценка на риска се предприемат следните мерки:

- извършва се постоянно наблюдение на метеорологичната обстановка;

- осъществяване на постоянно взаимодействие с общините и фирмите за поддържане на пътищата по които се извозват работниците и служителите до територията на дружеството;

- периодично почистване на коловозите по които се подават въглища към консуматорите;

- почистване и подгряване на ж.п. стрелките;

- опясъчаване на вътрешно рудничните пътища с цел поддържане на нормалната им проходимост;

- обезпечаване на нормалната работа на тежкото минно оборудване, автотранспорта и водоотливната система за тежки зимни условия.

От началото на годината до 30 януари са добити 2 526 хил. тона въглища.