Енергийна независимост и национална сигурност

 

Производственият план за февруари е преизпълнен

Публикувано на 10.03.2008

"Мини Марица-изток” ЕАД приключи месец февруари със 101% изпълнение на плана по добив на въглища. На топлоелектрическите централи и брикетната фабрика са предоставени близо 2 млн. и 50 хил. тона въглища.

За първите два месеца на годината са  добити 4 324 067 тона въглища и са извършени 13 304 250 кв. м разкривни работи.

Всички дейности по предстоящото разрязване на целика  се изпълняват според предварителните графици.