Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от Марица изток добиха 2 310 000 тона въглища през януари

Публикувано на 06.02.2007

До края на януари в дружеството са добити 420 хиляди тона в повече от плана за януари 2007 г. Планът за месеца е изпълнен 122 на сто. В сравнение със същия период на миналата година добитите въглища са с 375 000 тона в повече.

Разкритата, насипана и транспортирана за януари откривка е 8 643 000 кубични метра. Тя е с 598 000 кубични метра в повече от плана на дружеството и реализира изпълнението му 107 на сто. В сравнение със същия период на миналата година откривката е с 1 617 000 кубични метра в повече.

До края на 2007 година в Мини Марица-изток ЕАД ще бъдат добити 21 350 000 тона въглища. Планът за разкривката е 92 200 000 кубични метра откривка.