Енергийна независимост и национална сигурност

 

Австрийски и български учени в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 23.04.2010

Професори от Минния университет в гр. Леобен, Австрия, посетиха рудник „Трояново-1” в „Мини Мрица-изток” ЕАД на 21 април.

Проф. д-р Р. Захенхофер и доц. Д-р А. Бехтел работят от три години с преподаватели от МГУ „Св. Иван Рилски” по темата за сравняване на въглищните басейни на Австрия и България. Научно-изследователският проект е финансиран от европейски фонд за научни изследвания и е изцяло посветен от двата университета на лигнитните залежи. В неговите рамки през последните няколко години са извършени замервания и анализи в рудници в Марица-изток, Чукурово и Станянци.

Учените от двата университета подчертават, че по-младите въглища в Европа са почти идентични и паралелът между находищата е изключително полезен за науката.